רישיון למשאית עד 12 טון

עיקרי הדברים:

רישיון לנהיגה דרגה C1. זהו רישיון לרכב עבודה ורכב מסחרי שמשקלם הכולל יותר מ – 3,500 ק"ג אך לא יותר מ – 12,000 ק"ג (גם כולל גרור)

תנאי קבלה לרישיון למשאית עד 12 טון

  • גיל מינימלי למבחן  עיוני ומעשי  17.5.
  • גיל מינימלי לקבלת רישיון נהיגה – 18.

דרישות מקדימות:

  • טופס ירוק (רש"ל 18), בדיקת עיניים, בדיקת רופא, מבחן תיאוריה
  • בעל רישיון נהיגה B חייב במינימום 20 שעורי נהיגה מעשיים, בדיקת מנהל מקצועי ומבחן מעשי
  • מי שאין ברשותו רישיון נהיגה חייב במינימום 32 שעורי נהיגה מעשיים, בדיקת מנהל מקצועי ומבחן מעשי
  • רישיון C1 מקנה רישיון גם לדרגה B.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
גלילה לראש העמוד