רישיון לאוטובוס זעיר פרטי

עיקרי הדברים:

רישיון  D3. מקנה אישור נהיגה באוטובוס זעיר פרטי במטרה להסיע עד 15 נוסעים שלא למטרת רווח – למשל משפחה מורחבת.

המחזיק ברישיון זה יכול לנהוג באוטובוס זעיר פרטי וברכב בדרגה B.

התנאים לקבלת רישיון לאוטובוס זעיר פרטי:

  • וותק של לפחות 5 שנים בדרגה B.
  • גיל מינימלי –  21.
  • יש להגיש טופס ירוק (רש”ל 18 ) חתום בידי רופא, בדיקת עיניים, ולהחתים את משרד הרישוי על טופס זה.
  • מבחן שליטה.
  • קורס עיוני לאוטובוס זעיר פרטי במכללה למקצועות התחבורה.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
גלילה לראש העמוד